ГРУПИ


Желаещите за включване преминават през предварителен кастинг. Групите са с максимум 12 участника, което позволява индивидуална работа с всяко едно дете. Всяка група работи по спечифична програма, съобразена с психофизичните и възрастови особености на участниците.

ЗАНИМАНИЯ


По време на обучението в Сцена Арт Студио децата усвояват основни техники и средства за поведение на сцена, правоговор и пластика. Те се научават да работят в екип. Усвояват специфични театрални техники. Курсистите усъвършенстват словесните и паралингвистичните средства за изпълнение. Младите таланти работят със сценарий, разработват роля и етюд. Залага се на разучаване на етапи в подготовката на пиесата, импровизации, вокално и хореографско изпълнение. В края на годината децата разработват голяма сценична изява. Запознават се с режисура и художествено оформление на спектакъл. Всички групи представят общ театрален спектакъл.

МАСТЪР КЛАС


В Мастър клас се обучават деца, които са напреднали в овладяването на театралните техники и средства. Участниците в тази група имат изградено поведение на сцена. Познават особеностите на театралните жанрове. Курсистите работя по програма, методи и упражнения на Стела Адлър, Лий Страсбърг, Михаил Чехов и други. Изявите на Мастър класа са по-чести и пред по-широка аудитория.

ЛЯТНА СЕСИЯ


Сцена Арт Студио предлага летни програми от юни до август. Заниманията могат да бъдат почасово, сутришни – от 9 до 12 часа, следобедни – от 13 до 16 часа. Те се провеждат всеки ден от понеделник до петък. За напреднали, Сцена Арт Студио предлага ускорен уъркшоп в рамките на една седмица, който завършва с представление. Предлагаме на децата незабравими приключения в драмата.

ПРОГРАМА


Нашата програма комбинира работа на сцената и извън нея. Работим с оригинални и уникални материали, създадени само за нашето студио – забавни скечове, сценки, адаптации и пиеси. В програмата ни са включени дисциплините: Обща психофизическа подготовка, Актьорско майсторство, Правоговор и техника на говора, Ритмика, Сценично поведение, Пластика, Пантомима. Участниците се поставят в реални сценични ситуации при честите си срещи с публика.

ГРАФИК


Графикът на Сцена Арт Студио е динамичен. Той е съобразен със седмичната натовареност на децата и с планираните участия на трупите. Дните и датите на посещенията са фиксирани за различните групи.

Свържете се с нас! Ще се радваме да работим заедно!