Силата се пробужда… Силата ще поспи още малко — втора част на забавните прикючения на Лук Скаймокър, Чубана, Ханс Оло и Дърт но Ведър.