ТЕАТРАЛНИ ТРУПИ


Сцена Арт Студио приема желаещи да се включат в театралните трупи през цялата година. Всяка трупа работи по спечифична програма, съобразена с възрастта и предишен сценичен опит на децата. По време на обучението в Сцена Арт Студио децата усвояват основни техники и средства за поведение на сцена, правоговор и пластика. Те се научават да работят в екип. Усвояват специфични театрални техники. Курсистите усъвършенстват словесните и паралингвистичните средства за изпълнение.

ЗАНИМАНИЯ


Младите таланти работят със сценарий, разработват роля и етюд. Залага се на разучаване на етапи в подготовката на пиесата, импровизации, вокално и хореографско изпълнение. В края на годината децата разработват голяма сценична изява. Запознават се с режисура и художествено оформление на спектакъл. В края на театралния сезон, всяка трупа представя проекта по който е работила.

МАСТЪР КЛАС


В Мастър клас се обучават деца, които са напреднали в овладяването на театралните техники и средства. Участниците в тази група имат изградено поведение на сцена. Познават особеностите на театралните жанрове. Курсистите работя по програма, методи и упражнения на Стела Адлър, Лий Страсбърг, Михаил Чехов и други. Изявите на Мастър класа са по-чести и пред по-широка аудитория.

ПРОГРАМА


Нашата програма комбинира работа на сцената и извън нея. Работим с оригинални и уникални материали, създадени само за нашето студио – забавни скечове, сценки, адаптации и пиеси. В програмата ни са включени дисциплините: Обща психофизическа подготовка, Актьорско майсторство, Правоговор и техника на говора, Ритмика, Сценично поведение, Пластика, Пантомима. Участниците се поставят в реални сценични ситуации при честите си срещи с публика.

ГРАФИК


Репетициите на трупите се провеждат само в събота, в часовете между 9:30 и 16:00 часа. Всяка трупа работи по предварително определен часови график. Продължителноста на репетициите зависи от сложността на текущия проект.

Свържете се с нас! Ще се радваме да работим заедно!