Пиеса, която те кара да се замислиш – кой създава приказките и истинските ли са героите в тях.